Privacyverklaring

KitchenAid Europa Inc., een Belgische onderneming naar Belgisch recht, met zetel aan de Nijverheidslaan 3 - bus 5 1853 Strombeek Bever - België, naar behoren geregistreerd in het Belgische Handelsregister met btw-nummer BE 0441 626 053 (hierna “ KitchenAid)”, (“wij”, “ons”, “onze”), in de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens en onderdeel van de hele Whirlpool groep (“Whirlpool Group”), zet zich in om de bescherming en vertrouwelijkheid te verzekeren van uw persoonlijke informatie (“persoonsgegevens” zoals bepaald in de toepasbare privacywet) die wordt verstrekt voor de hieronder aangegeven doeleinden. Daarom informeert deze verklaring u over welke persoonlijke informatie we verzamelen, hoe deze wordt verwerkt, voor welke doeleinden, en hoe u uw individuele rechten op toegang tot, bijwerken, verbeteren en wissen van deze informatie kunt uitoefenen.

WAAROM EN WANNEER WE UW PERSOONLIJKE INFORMATIE VERZAMELEN EN HET BIJBEHORENDE PROCES

Wij verwerken persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u een gekocht product registreert, wanneer u contact met ons opneemt om informatie of hulp te vragen of wanneer u KitchenAid accessoires koopt in de online accessoireshop. En dit alleen voor zover het noodzakelijk is om de in deze verklaring uiteengezette doeleinden te bereiken. Wanneer KitchenAid niet de noodzaak heeft persoonlijke informatie in een identificeerbare vorm te verwerken om zijn doeleinden te bereiken, verbindt het zich tot het anonimiseren van persoonlijke informatie en het verwijderen van persoonlijke identificatie-elementen voor deze doeleinden.
We verzamelen persoonsgegevens die u verstrekt om een account op uw naam te openen en/of om uw productregistratieformulier te vervolledigen en/of om contact met u op te nemen en/of voor de vervollediging van het “bestelformulier” dat u bij ons indient om producten te kopen.
U bent niet verplicht het productregistratieformulier waarnaar deze verklaring verwijst in te vullen en in te dienen. Maar als u ervoor kiest geen volledig ingevuld formulier in te dienen, moet u zich ervan bewust zijn dat we wellicht niet in staat zijn aan uw verzoeken gehoor te geven of u de gevraagde service correct te verlenen.  Dit zou ons ook kunnen belemmeren om u informatie te sturen waarvan we denken dat ze interessant of nuttig voor u zou kunnen zijn, zoals informatie over uitgebreide garanties voor het product/de producten dat/die u heeft gekocht.
Als u ons persoonlijke informatie over uw familieleden, vrienden of andere derden verstrekt, bevestigt en garandeert u daarmee bovendien dat u een geschikte toestemming van deze derden heeft ontvangen om die persoonlijke informatie aan ons te onthullen voor gebruik voor de in deze verklaring uiteengezette doeleinden.

WAT WE DOEN WANNEER WE DE PERSOONLIJKE INFORMATIE VERZAMELEN EN VERWERKEN

Zodra we de persoonlijke informatie hebben ontvangen, zal KitchenAid deze verwerken voor de volgende doeleinden:
Het beheren van de relatie met u die voortvloeit uit de aankoop van uw product, het bijhouden van een overzicht van of het traceren van onze communicatie en correspondentie met u, het voldoen aan gerelateerde wettelijke vereisten evenals aan interne boekhoudkundige, administratieve en belastingvereisten, -procedures en het beleid hieromtrent;
Het delen ervan met andere ondernemingen in de Whirlpool Group voor hun gebruik voor dezelfde doeleinden als die in deze verklaring worden beschreven.  Een lijst met bedrijven uit de Whirlpool Group is beschikbaar op verzoek.
Het delen ervan met door ons zorgvuldig gekozen partners, als u daar op voorhand toestemming voor heeft gegeven, voor hun gebruik voor dezelfde doeleinden als die in deze verklaring worden beschreven. Een lijst met partners is beschikbaar op verzoek;
Marketingdoeleinden, als u daar op voorhand toestemming voor heeft gegeven en/of voor zover dit op andere juridische gronden en rechtvaardigingen toegestaan is;
U op de hoogte houden, zoals beschreven in de volgende sectie van deze verklaring.

U OP DE HOOGTE HOUDEN

Indien u hiermee heeft ingestemd of tenzij dit al op andere juridische gronden en rechtvaardigingen was toegestaan, zouden wij uw persoonlijke informatie kunnen gebruiken om u per e-mail, sms, mms (en andere elektronische middelen), fax, post en telefoon het volgende te sturen:  
marketing over nieuwigheden, cadeaus, productinformatie of de lancering van nieuwe producten, productreclame / verkoopaanbiedingen of online verkoopaanbiedingen (apparaten, accessoires, verbruiksgoederen) van KitchenAid en (andere in de Whirlpool Group), en die van geselecteerde handelspartners, waarvan de lijst op verzoek beschikbaar is, waarvan we denken dat ze u zouden kunnen interesseren;
marketing en commerciële aanbiedingen en berichten (bijv. nieuwsbrieven) over uitgebreide garanties verstrekt via KitchenAid, op producten die u heeft geregistreerd of waarin u interesse heeft getoond. Deze garanties zouden kunnen worden verstrekt door trouwe handelspartners van KitchenAid, waarvan de lijst op verzoek beschikbaar is;
uitnodigingen om deel te nemen aan product- of klantenservice-enquêtes;
uitnodigingen om deel te nemen aan loterijen, wedstrijden en spelletjes, beurzen, product- of kookdemonstraties
Indien u zich wenst uit te schrijven voor het ontvangen van marketingmateriaal of informatie over bijbehorende activiteiten zoals hierboven beschreven, kunt u dit eenvoudig doen door de uitschrijfdetails in elke marketingcommunicatie te volgen of door contact op te nemen met: KitchenAid Marketing Departement aan de Nijverheidslaan 3 - bus 5 1853 Strombeek Bever – België.

WIE KAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE ZIEN

Uw persoonlijke informatie wordt verzameld en verwerkt voor de bovengenoemde doeleinden door ons personeel wanneer het zich bezighoudt met administratieve en boekhoudkundige activiteiten, marketing en reclame, klantendienst, administratie van de IT-systemen, beheer, onderhoud en ontwikkeling, marktonderzoeken en promoties in verband met de in deze verklaring beschreven doeleinden.  Uw persoonlijke informatie wordt opgeslagen in de databases van KitchenAid en de Whirlpool Group en in databases die via externe dienstverleners worden beheerd, met wie KitchenAid een gepaste overeenkomst heeft ondertekend en die zich bevinden op het grondgebied van de Europese Unie en in de Verenigde Staten van Amerika (USA). De lijst met deze dienstverleners is beschikbaar op verzoek.
Bepaalde door u verstrekte persoonlijke informatie zou ook kunnen worden doorgegeven aan de autoriteiten of overheden op de betreffende lokale grondgebieden, gewoonlijk om juridische en fiscale redenen of indien dit noodzakelijk is om de commerciële activiteiten van KitchenAid, de klanten, het personeel en de leveranciers te beschermen. Voor zover het niet mogelijk of uitvoerbaar is de volledige anonimiteit te behouden, kan de informatie verder worden verspreid aan mogelijke kopers of partners en hun professionele adviseurs, om eventuele voorgestelde verkopen of overdrachten van Whirlpool of van haar activiteiten, eigendommen, handelsbetrekkingen of jointventureovereenkomsten te evalueren die zich van tijd tot tijd zouden kunnen voordoen.  Wanneer de transactie slaagt, mogen de kopers en de partners de informatie gebruiken voor dezelfde doeleinden als die in deze verklaring worden uiteengezet.

WANNEER DE PERSOONLIJKE INFORMATIE NAAR HET BUITENLAND WORDT OVERGEDRAGEN

Plaatselijke privacywetten bieden KitchenAid de mogelijkheid persoonlijke informatie naar andere landen over te brengen mits u op voorhand uw toestemming heeft gegeven of er een andere juridische rechtvaardiging bestaat en er een geschikt niveau van bescherming wordt verzekerd.
We lichten u bovendien in dat het personeel van KitchenAid, van andere bedrijven van de Whirlpool Group en van derden dat namens ons als onze dienstverlener optreedt, zich ook in het buitenland en zelfs buiten de Europese Economische Ruimte kan bevinden.  Daarom zet KitchenAid zich in om er wanneer dit het geval is voor te zorgen dat de overdracht volledig in overeenstemming met de plaatselijke en EU wetsnormen en vereisten gebeurt en dat geschikte veiligheidsmaatregelen worden getroffen om de persoonlijke informatie in deze landen/grondgebieden te beschermen.

BEWAREN VAN DE PERSOONLIJKE INFORMATIE

KitchenAid zal uw persoonlijke informatie verwerken en zo lang bewaren als noodzakelijk is om de wet na te leven of zo lang noodzakelijk is voor onze wettig erkende commerciële activiteiten en de beoogde doeleinden zoals hierboven/hieronder uiteengezet.

WELKE RECHTEN HEEFT U

De privacywetten van de EU bieden u de mogelijkheid te controleren of KitchenAid beschikt over persoonlijke informatie over u, en indien dit het geval is, daar een kopie van te ontvangen samen met alle details over de wijze waarop en voor welke doeleinden deze door KitchenAid wordt verwerkt. U kunt ook vragen om uw persoonlijke informatie waarover we beschikken bij te werken en/of te verbeteren en, indien toegestaan door de toepasbare wetten, te wissen. U kunt tevens de toestemming die u heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken.
Indien u uw bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, uw voorkeuren wenst te wijzigen voor het ontvangen van inlichtingen, KitchenAid wenst in te lichten over veranderingen in uw persoonsgegevens of vragen wenst te stellen over het gebruik van uw persoonlijke informatie door KitchenAid, dan kunt u contact met ons opnemen op privacykitchenaid@kitchenaid.com.

SAFE HARBOR

Whirlpool leeft het U.S. – E.U. Safe Harbor framework en het U.S. - Swiss Safe Harbor framework na zoals uiteengezet door het U.S. Department of Commerce betreffende de verzameling, het gebruik en het bewaren van gegevens uit respectievelijk de Europese Unie en Zwitserland. Whirlpool heeft gecertificeerd dat het zich houdt aan de U.S – EU en Swiss – EU Safe Harbor Privacy Principles voor melding, keuze, verdere overdracht, beveiliging, gegevensintegriteit, toegang en bekrachtiging. Informatie over de E.U. en Swiss Safe Harbor Frameworks is te vinden op:  http://export.gov/safeharbor .
Wanneer u een onopgelost probleem in verband met privacy of het gebruik van gegevens heeft dat niet op bevredigende wijze is behandeld, kunt u contact opnemen met TRUSTe op https://feedback-form.truste.com/watchdog/request . Klik hier voor informatie over fax- en postgegevens. Het geschillenbeslechtingsproces van TRUSTe is alleen beschikbaar in het Engels.

Verlanglijstje

U moet zijn ingelogd om producten aan uw verlanglijstje toe te voegen.

Inschrijven

Selecteer een ander product

Vergelijken

Producten vergelijken

U kunt niet meer dan 3 producten kopen. Verwijder een product voordat u een ander product toevoegt.