Algemene voorwaarden

WELCOME

Hartelijk welkom op deze E-Shopinvest- website (hierna verkort de "Site") officiële online boetiek van het merk KitchenAid.

Behoudens schriftelijk afwijkend beding, worden de betrekkingen tussen E-Shopinvest en haar Gebruikers beheerst door onderhavige Algemene Voorwaarden die worden geacht door de Gebruiker aanvaard te zijn, ook indien zij strijdig mochten zijn met eigen algemene of bijzondere voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar in de verschillende talen die op de website worden gebruikt.

De Algemene Voorwaarden regelen de veiligheid en de contractuele relatie van de transacties tussen de Gebruiker en E-Shopinvest . Wanneer de Gebruiker op de Site vertoeft, bevestigt hij de algemene gebruiksvoorwaarden gelezen en geaccepteerd te hebben. Voorgaande is van toepassing ongeacht U de Site raadpleegt in of buiten België. Indien U bepaalde extra diensten van deze Site gebruikt, zullen wij U de bijkomende voorwaarden meedelen, en zullen ook deze behoren tot de Algemene Voorwaarden.

Huidige Algemene Voorwaarden kunnen steeds zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van de nieuwe voorwaarden.

De Algemene Voorwaarden kunnen worden aangevuld door andere voorwaarden indien hier expliciet naar verwezen wordt.. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren huidige Algemene Voorwaarden.

De gebruikte termen in deze Algemene Voorwaarden werden, indien nodig, gedefinieerd in artikel 18 van de Algemene Voorwaarden. 

JUISTHEID VAN DE GEGEVENS

De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie die de Gebruiker vindt op de ‘Bestel Info Pagina’, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie. Aanpassingen aan de inhoud worden regelmatig doorgevoerd zonder U hiervan expliciet op de hoogte te brengen. E-Shopinvest poogt naar best vermogen correcte productinformatie te verschaffen en de kleuren van de producten accuraat weer te geven. Gewichten, afmetingen en volumes van de producten blijven echter benaderingen en er wordt niet gegarandeerd dat ieder scherm een kleur identiek weergeeft, of dat de kleur, bij ontvangst van een product niet kan afwijken.

KitchenAid en E-Shopinvest zullen niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor het gebruik van deze Site, inclusief, zonder beperking, de inhoud en eventuele fouten.

PRIJZEN

Alle prijzen worden vermeld op de Site en zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. De munteenheid wordt steeds duidelijk vermeld. Is de prijs verkeerd of worden de verzendkosten verkeerdelijk voorgesteld, dan zal U zo snel mogelijk worden geïnformeerd. U kan in voormeld geval kosteloos uw bestelling annuleren.

ONLINE BESTELLEN

Bestellen kan vanaf 18 jaar of ouder. Het orderproces omvat de volgende stappen:

 • Kies uw product en voeg het toe aan de shopping cart;
 • Kies een leveringsmethode;
 • Geef het leveringsadres in;
 • Geef het facturatieadres in samen met de betalingsinformatie;
 • U zal gevraagd worden de Algemene Voorwaarden te aanvaarden;
 • U zal de kans hebben een samenvatting van uw bestelling te bekijken.

Na het plaatsen van een bestelling zal U van E-Shopinvest een e-mail ontvangen waarin de ontvangst van de bestelling wordt bevestigd. Indien U met een kredietkaart betaalt, zal U tevens een email ontvangen met de status van uw betaling. Zodra de goederen worden opgestuurd (the "Shipping Notification E-mail") zal U tevens een verwittiging ontvangen. Alle bestellingen zijn afhankelijk van eventuele voorraad fluctuaties, bij een onverwachte stockbreuk zullen wij U informeren en behouden wij ons het recht voor om de reservatie voor een bestelling te annuleren.

BEVEILIGING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Kitchenaid en E-Shopinvest doen al het redelijke om uw Persoonsgegevens te beschermen.
Betalingen via creditcard worden online beheerd door Ogone, een toonaangevende aanbieder van online betaaldiensten en een door de Payment Card Industry (PCI) goedgekeurde Europese betalingsgateway. Wij maken gebruik van standaard 'Secure Sockets Layer' (SSL) internetencryptietechnologie van Network Solutions voor de overdracht van andere persoonsgegevens naar onze database.

De servers zullen worden ondergebracht in Brussel (België) door een Microsoft Gold Partner, Combell Group, en een aanbieder van hostingdiensten. Deze servers bevatten persoonsgegevens, maar zullen nooit betalings- of bankgegevens bevatten. De servers worden beveiligd door multi-level firewalls en een standaardbeveiligingsprotocol.

BETALING

De betalingsmodaliteiten die wij toestaan worden op de Site vermeld. Het bedrag zal worden aangerekend in de munteenheid waarin U heeft besteld. Ogone zal U tevens een update sturen. Voor onze betalingsmodaliteiten met kredietkaarten en de veiligheid hieromtrent zie ook de privacy policy.

Sommige bedrijven, gelegen in bepaalde landen en in het bezit van een geldig BTW nummer, hebben de mogelijkheid te betalen nà ontvangst van het factuur. E-Shopinvest behoudt zich het recht voor om, indien wij een ongunstige kredietrating krijgen, een vooruitbetaling te vragen bij een eerste bestelling.

In afwijking van artikel 1583 BW, blijft E-Shopinvest eigenaar van de verkochte goederen tot op de dag van de volledige betaling van de prijs en eventuele nalatigheidsintresten en/of schadevergoedingen.

VERKOOPSOVEREENKOMST

Een "Verkoop" is het online aankopen van een artikel dat thuis wordt geleverd. De betaling geschiedt vooraf. Op dat moment komt de koop tot stand. De bestelling wordt pas verzonden na ontvangst van de betaling.

E-Shopinvest behoudt zich het recht to weigering in volgende omstandigheden:

 • bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant;
 • bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel;
 • bij vaststelling van een ongeldig aanbod;

bij overmacht.

VERWIJZING NAAR ANDERE WEBSITES EN GEBRUIK VAN MATERIAAL VAN/VIA DE SITE

De verwijzing naar een andere website via onze Site is louter ter informatie. Enkel en alleen met de expliciete toestemming van E-Shopinvest en KitchenAid kan informatie op de Site elders worden gebruikt. Het is verboden om de diensten, de pagina’s van de Site, of de informaticacodes die betrekking hebben op de Site te wijzigen, te kopiëren, te reproduceren, te downloaden, te verspreiden, over te dragen of commercieel uit te baten en/of te verdelen.

Informatie en suggesties die ons worden meegedeeld via de Site, kunnen vrijblijvend en zonder enige tegemoetkoming door E-Shopinvest nv worden aangewend.

INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

E-Shopinvest heeft deze Site samen met KitchenAid voor uw persoonlijke en niet-commerciële doeleinden ontwikkeld. Alle rechten, en in het bijzonder alle Intellectuele Eigendomsrechten, verbonden aan deze Site worden beheerd door en zijn het exclusief bezit van KitchenAid en/of E-Shopinvest. Op grond van deze rechten is het verboden informatie of materiaal dat zich bevindt op de Site te wijzigen, kopiëren, verspreiden, overdragen, reproduceren, publiceren of hiermee afgeleide werken te creëren. Dit alles evenwel met uitzondering van het volgende :

U mag de inhoud downloaden en hiervan één kopij maken voor louter persoonlijk, niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat U de inhoud van het materiaal waarop de Intellectuele Eigendomsrechten gelden in haar oorspronkelijke staat handhaaft. Het kopiëren of opslaan van om het even welke inhoud buiten persoonlijk, niet-commercieel gebruik wordt niet toegelaten.

Alle rechten, inclusief auteursrecht en compilatieauteursrecht, in deze Site zijn eigendom van KitchenAid. KitchenAid® is een geregistreerd handelsmerk van Whirlpool Properties Inc. , State of Michigan (USA).

Alle andere handelsmerken, tekens, illustraties, beelden of emblemen die op onze producten, toebehoren of verpakkingen verschijnen, zijn en blijven het exclusieve bezit van KitchenAid . De reproductie hiervan, geheel of gedeeltelijk, voor welke reden of voor welk middel dan ook, is strikt verboden. Ook het gebruik van om het even welke combinatie met een ander teken, symbool, embleem of ander distinctief teken is verboden.

De technologie wordt verstrekt en beheerd door E-Shopinvest.

DEFINITIES

In het kader van deze algemene voorwaarden, worden de hierna vermelde begrippen als volgt gedefinieerd:

 • Algemene Verkoopsvoorwaarden: Deze voorwaarden en al haar toevoegingen of bijwerkingen;
 • Bestelling: het resultaat van het orderproces zoals beschreven in artikel 4 van de Algemene Voorwaarden. Na ontvangst van de betaling, wordt de Bestelling een Verkoop;
 • E-Shopinvest : E-Shopinvest, naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Schellebellestraat 8, en exploitatiezetel te 8800 Roeselare, Izegemseaardeweg 144 en geregistreerd in het RPR te Kortrijk onder het nummer BE0806661106;
 • Gebruiker: een gebruiker van deze website, meerbepaald iemand die door het intypen van het adres van deze website of door het volgen van een link op deze website terecht komt en de website gebruikt voor informatieve doeleinden of om een bestelling te plaatsen;
 • Ogonede verwerkingsfirma voor de betalingen, zijnde Ogone, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te Tervurenlaan, 270, 1150 Brussel en ingeschreven in het RPR te Brussel onder het nummer 0459.360.623;
 • KitchenAid : KitchenAid Europa Inc. een vennootschap naar het recht van de staat Delaware , VS, handelend via zijn bijkantoor ingeschreven op Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, België.
 • Site : Verzameling van bij elkaar horende pagina’s op het wereldwijde web gegroepeerd onder het adres van http://www.kitchenaid.nl.
 • De mogelijkheden van de Site variëren van het aanbieden van statische informatie tot interactieve communicatie met multimediale toepassingen en de aankoop van goederen.
 • Sale : het online aankopen van een artikel dat thuis wordt geleverd. De betaling geschiedt vooraf. Op het moment van ontvangst van de betaling komt de verkoop tot stand.

WETGEVING

De geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het contract of van de huidige Algemene Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht en vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Brussel, onverminderd het recht van de consument om een geschil te brengen voor de rechter die bevoegd is op grond van een dwingende wetsbepaling. Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld: e-mail, back-ups, ...).

Zo één van de huidige voorwaarden nietig verklaard mocht worden of niet toepasselijk mocht zijn, blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht en zal deze voorwaarde van toepassing zijn in de mate toegelaten door de wet.

SLOT

Deze overeenkomst vervangt iedere vroegere overeenkomst met de Gebruiker.

Voor alle vragen, opmerkingen of technische problemen met betrekking tot deze Site kan contact worden opgenomen via volgende gegevens :  customerservice@eshopinvest.eu , tel. +32 51 69 95 05 en fax +32 51 696 837

Deze Algemene Voorwaarden werden voor het laatst bijgewerkt op 25 juni 2013.

Verlanglijstje

U moet zijn ingelogd om producten aan uw verlanglijstje toe te voegen.

Inschrijven

Selecteer een ander product

Vergelijken

Producten vergelijken

U kunt niet meer dan 3 producten kopen. Verwijder een product voordat u een ander product toevoegt.