Terugzendingen en terugbetalingen

GEBREKKIG PRODUCT OF VERKEERDE LEVERING

Bij ontvangst moet U de goederen onmiddellijk inspecteren. Indien U van mening bent dat de levering niet conform de aanvraag is, tekent U de leveringsbon niet af en/of vermeldt U duidelijk het probleem op de bon van de koerier. Gelieve ons binnen de 24 uur, met vermelding van uw ordernummer, op de hoogte te brengen van het probleem via volgend email adres : customerservice@eshopinvest.eu . Indien het gebrek een productiefout is van KitchenAid, of indien E-Shopinvest U de verkeerde goederen heeft geleverd, staat E-Shopinvest in voor de verzendingskosten van het terugsturen van de goederen.

VERKOOP OP AFSTAND

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de  14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.

Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar E-Shopinvest. Goederen die specifiek voor de Gebruiker ontworpen zijn worden niet teruggenomen en de Gebruiker kan zich daarvoor niet beroepen op het verzakingsbeding.

Teruggestuurde goederen zullen enkel worden aanvaard door E-Shopinvest op voorwaarde dat U de artikelen niet in gebruik hebt genomen.

Voor een retour dient u de volgende procedure te volgen:

  • Stap 1 : Contacteer  customerservice@eshopinvest.eu  en vermeld uw ordernummer. Wij zullen U per e-mail onze retourinstructies toesturen.
  • Stap 2 : Verpak de goederen voor u ze terugstuurt (stuur enkel niet gebruikte goederen terug, in originele verpakking en volledig met originele etiketten, accessoires, gebruiksaanwijzing, en garantie). De originele verpakking zorgt er mede voor dat schade tijdens het terugsturen wordt vermeden.
  • Stap 3:  Druk het retouretiket af en kleef deze op de doos/dozen. Het ontvangen etiket zal alle informatie bevatten om de retour goed te laten verlopen (uw gegevens, ons leveringsadres, de koeriersnaam).
  • Stap 4 : Mocht U vragen hebben na stap 3, aarzel niet ons te contacteren. Indien geen vragen, dan moet u de goederen binnen de 7 dagen terugsturen naar ons.
  • Stap 5 : Als de goederen ons in goede omstandigheden bereiken dan zal U binnen de 30 dagen worden terugbetaald. Mochten de goederen onvolledig of beschadigd toekomen, dan zullen wij U dit laten weten.

Enkel online gekochte goederen kunnen worden teruggestuurd. Voor alle andere retours, dient U zich te wenden tot de winkel waar U de goederen heeft aangekocht.

BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

E-Shopinvest nv is niet verantwoordelijk voor een onderbroken beschikbaarheid van of toegang tot de Site, storingen afhankelijk van het computersysteem, virussen of andere ongemakken die zouden kunnen ontstaan door het gebruik van deze Site (inclusief maar niet beperkt tot ‘verlies van winst’).

a. Wettelijke garantie :
Voor consumenten geldt de wettelijke garantie van 2 jaar. Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Gedurende de voormelde periode verbindt de Verkoper zich ertoe het defecte artikel (of onderdeel) ervan kosteloos te vervangen of te herstellen. De Verkoper behoudt zich het recht voor om het artikel om te ruilen indien de kosten buiten verhouding zijn, of indien herstelling onmogelijk is. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden na de levering, worden niet geacht aanwezig te zijn op het ogenblik van de levering, behoudens tegenbewijs door de klant.

b. Extrawettelijke garantie :
KitchenAid biedt tevens ook een commerciële garantie aan op bepaalde producten. Voor meer details omtrent deze garantie wendt u tot de garantiebon.

c. Garantiecondities :
Alvorens de garantie toegepast wordt dient een bewijs van aankoop voorgelegd te worden. De garantie is niet overdraagbaar. Elk defect dient meegedeeld te worden binnen de 2 maanden na vaststelling van het defect.

d. Uitsluitingen:
De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verergering van de toestand door nalatigheid, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het toestel, hardhandig gebruik, foutieve montage, slecht onderhoud, abnormaal, commercieel of incorrect gebruik.

Gebruik van de goederen : E-Shopinvest is niet verantwoordelijk voor het verlies of voor de materiële of andere schade, van welke aard ook, die de Gebruiker of een derde zou lijden bij het gebruik van de goederen.

Levering en andere uitsluitingen : E-Shopinvest kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van om het even welke termijn, aangezien alle termijnen louter indicatief zijn zonder enige verplichting in hoofde van E-Shopinvest, noch voor enige andere schade die zij zou veroorzaken door haar fout of haar nalatigheid, zelfs in geval van zware fout. Iedere gevolgschade of om het even welke andere schade die niet kan worden voorzien door één van de partijen op het moment van het sluiten van de verkoopsovereenkomst is uitgesloten van vergoeding.

De volledige aansprakelijkheid van E-Shopinvest zal nooit de aankoopprijs van het product in kwestie overschrijden.

BEËINDIGING

Annulatie door E-Shopinvest van de verkoopsovereenkomst is steeds mogelijk, zonder vooraf te verwittigen.

Verlanglijstje

U moet zijn ingelogd om producten aan uw verlanglijstje toe te voegen.

Inschrijven

Selecteer een ander product

Vergelijken

Producten vergelijken

U kunt niet meer dan 3 producten kopen. Verwijder een product voordat u een ander product toevoegt.