i

Terugzendingen en terugbetalingen

RECHT VAN HERROEPING BIJ EEN KOOP VIA INTERNET

Retourrecht
KitchenAid stelt alles in het werk om aan de wensen en verwachtingen van de Gebruiker tegemoet te komen. KitchenAid staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Als u niet tevreden bent over de gekochte goederen, heeft u het recht om af te zien van de aankoop binnen een termijn van 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering..

Goederen die specifiek voor een consument ontworpen zijn worden niet teruggenomen en een consument kan zich daarvoor niet beroepen op het herroepingsbeding. Indien een consument voor een andere wijze van levering dan de door KitchenAid aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen, worden de bijkomende kosten die hieruit voortvloeien niet terugbetaald.
Tijdens de bedenktermijn zal een consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. KitchenAid behoudt zich het recht voor om de waardevermindering die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen, niet terug te betalen.
U dient de ontvangen artikelen in ieder geval binnen 14 dagen na de mededeling dat u afziet van de aankoop terug te sturen. De verzenddatum is doorslaggeven, De terugbetaling wordt niet voldaan indien de teruggestuurde goederen niet compleet of beschadigd zijn.

Retour procedure
Voor een retour dient u de volgende procedure te volgen:

  • Stap 1: contacteer contact.webshop@kitchenaid.com met een ondubbelzinnige verklaring dat u de overeenkomst wenst te herroepen, binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering en vermeld uw ordernummer. U kan hiervoor indien gewenst gebruikmaken van onderstaand modelformulier. Wij zullen u per e-mail onze retourinstructies toesturen.
  • Stap 2: verpak de goederen voor u ze terugstuurt. De goederen alsmede de accessoires dienen onbeschadigd, in originele staat en in originele verpakking op uw kosten te worden geretourneerd. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.
  • Stap 3: druk het retouretiket af en plak deze op de doos/dozen. Het ontvangen etiket zal alle informatie bevatten om de retour goed te laten verlopen (uw gegevens, ons leveringsadres, de koeriersnaam).
  • Stap 4: mocht u nog vragen hebben na stap 3, aarzel dan niet ons te contacteren. Indien u geen vragen heeft, dient u de goederen binnen 14 dagen na ontvangst van de verklaring tot herroeping terug te sturen naar ons. De verzenddatum is doorslaggevend.
  • Stap 5: als de goederen ons in goede omstandigheden bereiken dan zal u binnen 14 dagen worden terugbetaald. Mochten de goederen onvolledig of beschadigd door ons worden ontvangen, dan zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.

Enkel online gekochte goederen kunnen worden teruggestuurd. Voor alle andere retours, dient u zich te wenden tot de winkel waar u de goederen heeft aangekocht.

Modelformulier voor retours

Gelieve dit formulier in te vullen en te verzenden naar contact.webshop@kitchenaid.com indien u uw aankoop wenst te retourneren.

• Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):
• Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
• Naam/Namen consument(en)
• Adres consument(en)
• Telefoonnummer
• Ordernummer
• Artikelnaam of nummer van het product dat u wenst terug te zenden
• Reden voor terugzending?
• Aanvullende opmerkingen?

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

top

Verlanglijstje

U moet zijn ingelogd om producten aan uw verlanglijstje toe te voegen.

Inloggen

Selecteer een ander product

Vergelijken

Producten vergelijken

U kunt niet meer dan 3 producten kopen. Verwijder een product voordat u een ander product toevoegt.