Algemene voorwaarden

WELKOM

Hartelijk welkom op de KitchenAid website ("de Site"), de officiële online boetiek van het merk KitchenAid. Deze online winkel wordt beheerd door Nayan NV namens KitchenAid Europa, Inc.
Behoudens schriftelijk afwijkend beding, worden de betrekkingen tussen KitchenAid, Nayan NV en haar Gebruikers beheerst door onderhavige Algemene Voorwaarden die worden geacht door de Gebruiker aanvaard te zijn.
Wanneer de Gebruiker de Site gebruikt, bevestigt hij dat hij de Algemene Voorwaarden gelezen en geaccepteerd heeft. Voorgaande is van toepassing ongeacht of u de Site raadpleegt in of buiten Nederland.

Huidige Algemene Voorwaarden kunnen steeds wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Gebruiker van de op dat ogenblik geldende voorwaarden.

De gebruikte termen in deze Algemene Voorwaarden worden, indien nodig, gedefinieerd in de rubriek ‘DEFINITIES’ van de Algemene Voorwaarden. 

DEFINITIES

In het kader van deze Algemene Voorwaarden, worden de hierna vermelde begrippen als volgt gedefinieerd:

 • Algemene Voorwaarden: deze voorwaarden en al haar toevoegingen of aanpassingen;
 • Bestelling: het resultaat van het orderproces zoals beschreven in artikel 6 van de Algemene Voorwaarden;
 • Nayan NV: Nayan NV , naamloze vennootschap met exploitatiezetel te 8850 Ardooie, Pittemsestraat 58D en geregistreerd in het RPR te Kortrijk onder het nummer BE0806661106;
 • Gebruiker: een gebruiker van deze website, meer bepaald iemand die door het intypen van het adres van deze website of door het volgen van een link op deze website terecht komt en de website gebruikt voor informatieve doeleinden of om een bestelling te plaatsen;
 • KitchenAid: KitchenAid Europa Inc. een vennootschap naar het recht van de staat Delaware , VS, handelend via zijn bijkantoor ingeschreven op Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, België.
 • Site: verzameling van bij elkaar horende pagina’s op het wereldwijde web gegroepeerd onder het adres van http://www.kitchenaid.nl. De mogelijkheden van de Site variëren van het aanbieden van statische informatie tot interactieve communicatie met multimediale toepassingen en de aankoop van goederen.

IDENTITEIT: VERKOPER & UITBATER WEBWINKEL

De verkoper van de producten en de contractuele partner van de Klant is Nayan NV, waarvan de exploitatiezetel gevestigd is aan de 8850 Ardooie, Pittemsestraat 58D, België, ("Nayan NV"), ingeschreven in het Centraal Vennootschapsregister onder nummer BE 0806.661.106.

JUISTHEID VAN DE GEGEVENS

De informatie omtrent de producten en de prijsstelling, alsook de gedetailleerde orderinformatie die de Gebruiker vindt op de ‘Bestel Info Pagina’, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie. Aanpassingen aan de inhoud worden regelmatig doorgevoerd zonder u hiervan expliciet op de hoogte te brengen. KitchenAid poogt naar best vermogen correcte productinformatie te verschaffen en de kleuren van de producten accuraat weer te geven. Gewichten, afmetingen en volumes van de producten blijven echter benaderingen en er wordt niet gegarandeerd dat ieder scherm een kleur identiek weergeeft, of dat de kleur, bij ontvangst van een product niet kan afwijken.
KitchenAid zal niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor eventuele kennelijke fouten op de Site, waarmee onjuiste informatie wordt bedoeld waar de Gebruiker niet gerechtvaardigd op mag vertrouwen dat deze informatie juist is.

PRIJZEN

Alle prijzen worden vermeld op de Site en zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Verzendkosten worden altijd apart aangegeven. In alle gevallen is de totale prijs die op de Site wordt weergegeven op het moment dat de klant zijn bestelling bevestigt de totale prijs die hij zal betalen. De valuta waarin de prijs wordt gegeven, wordt altijd duidelijk aangegeven. Indien de bestelling incorrect is gebaseerd op een onjuiste prijs of onjuiste verzendkosten, zal KitchenAid de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen en hem het recht geven om zijn bestelling kosteloos te annuleren.

ONLINE BESTELLEN

Bestellen kan vanaf 18 jaar of ouder. Het orderproces omvat de volgende stappen:

 • Kies uw product en voeg het toe aan de winkelmandje;
 • Kies een leveringsmethode;
 • Voer het leveringsadres in;
 • Voer het facturatieadres in samen met de betalingsinformatie;
 • U zal gevraagd worden de Algemene Voorwaarden te aanvaarden;
 • U zal de mogelijkheid worden geboden een samenvatting van uw bestelling te bekijken.

Na het plaatsen van een bestelling zal u een e-mail ontvangen waarin de ontvangst van de bestelling wordt bevestigd ("Bevestigingsmail"). Indien u met een creditcard betaalt, zal u tevens een e-mail ontvangen met de status van uw betaling. Zodra de goederen worden opgestuurd zal u een e-mail ontvangen (the "verzendbevestiging E-mail"). Indien de bestelde goederen onverwacht en blijvend niet meer op voorraad zijn, zullen wij u informeren en behouden wij ons het recht voor om de bestelling te annuleren.

VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Betalingen via creditcard worden online beheerd door Adyen, een toonaangevende aanbieder van online betaaldiensten en een door de Payment Card Industry (PCI) goedgekeurde Europese betalingsgateway. Wij maken gebruik van standaard 'Secure Sockets Layer' (SSL) internetencryptietechnologie van Network Solutions voor de overdracht van andere persoonsgegevens naar onze database.

De servers zullen worden ondergebracht binnen de Europese Unie door een Microsoft Gold Partner, Combell Group, en een aanbieder van hostingdiensten. Deze servers bevatten persoonsgegevens, maar zullen nooit betalings- of bankgegevens bevatten. De servers worden beveiligd door multi-level firewalls en een standaardbeveiligingsprotocol.
Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving. Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u het beleid van KitchenAid betreffende de verwerking van persoonlijke gegevens lezen, dat beschikbaar is op het volgende adres: https://www.kitchenaid.nl/pages/privacyverklaring

BETALING

De betalingsmodaliteiten die we aanvaarden worden vermeld op de Site. Betaling gebeurt steeds in euro. Het bedrag zal worden aangerekend in de munteenheid waarin u heeft besteld. Voor meer informatie over de betalingsvoorwaarden per creditcard en de veiligheid op dit gebied, verwijzen wij u naar het Beleid inzake de verwerking van persoonsgegevens dat beschikbaar is op de Site op het volgende adres: https://www.kitchenaid.nl/pages/privacyverklaring

KOOPOVEREENKOMST

Een "Verkoop" is het online aankopen van een artikel dat thuis wordt geleverd. De koopovereenkomst tussen KitchenAid en een consument komt tot stand op het ogenblik dat een consument de Bevestigingsmail ontvangt.

KitchenAid behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren in de volgende omstandigheden:

 • bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant;
 • bij blijvende uitputting van de voorraad of het blijvend niet langer beschikbaar zijn van een artikel;
 • bij vaststelling van een ongeldig aanbod;
 • bij overmacht.

LANDEN WAAR WORDT GELEVERD EN LEVERINGSBEPERKING

 • Postbusadressen en militaire APO-adressen worden niet aanvaard.
 • Via onze Site www.kitchenaid.nl kan u bestellen voor bestemmingen op het vasteland in Nederland (niet de Waddeneilanden).

INFORMATIE OVER LEVERTIJDEN

Wij informeren u via e-mail zodra de goederen in ons magazijn verzonden worden. Deze e-mail bevat de verzendinformatie van uw pakket, het pakketnummer en een hyperlink om uw pakket te volgen op de website van de transporteur. Op deze website is contactinformatie beschikbaar. Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de Site de levering toestaat. We doen ons best om de bestelde producten te leveren binnen het tijdschema aangegeven op de individuele bevestiging die aan de Gebruiker wordt toegestuurd per e-mail. Deze levertijden zijn indicatief. Onjuist meegedeelde adressen zijn de verantwoordelijkheid van de Gebruiker en kunnen aanleiding geven tot extra kosten die zullen worden doorgerekend aan de Gebruiker. Alle goederen worden verstuurd vanuit het KitchenAid Warehouse. Indien uw product niet binnen de aangegeven tijdspanne is geleverd, kan u ons contacteren via contact.webshop@kitchenaid.com met vermelding van uw klantnummer of ordernummer. Mochten wij door uitzonderlijke omstandigheden er niet in slagen uw bestelling binnen de 30 dagen na ontvangst van de Bevestigingsmail uit te sturen dan kan u deze bestelling kosteloos annuleren en wordt de terugbetaling van de aankoopprijs en de kosten van de minst kostbare wijze van standaardlevering gegarandeerd.

De verzending wordt steeds uitgevoerd door een professionele koerier. Voor het in ontvangst nemen van de goederen is een handtekening vereist. U aanvaardt dat de bestelde producten mogen worden afgeleverd aan een andere persoon dan de aanvrager, indien deze zich op het door u aangegeven adres bevindt. Wanneer bij aflevering niemand aanwezig is, zal u telefonisch of via een kaartje in de brievenbus worden gevraagd een nieuwe afspraak te maken voor een tweede aanbieding van de bestelde producten.

GEBREKKIG PRODUCT OF FOUTE LEVERING

Bij ontvangst moet u de goederen onmiddellijk inspecteren. Indien u van mening bent dat de levering niet conform de aanvraag is, tekent u de leveringsbon niet af en/of vermeldt u duidelijk het probleem op de bon van de koerier. Gelieve ons binnen de 24 uur, met vermelding van uw ordernummer, op de hoogte te brengen van het probleem via volgend e-mailadres: contact.webshop@kitchenaid.com. Indien het gebrek een productiefout is van KitchenAid of indien KitchenAid u de verkeerde producten geleverd heeft, staat KitchenAid in voor de verzendingskosten van het terugsturen van de producten.

HERROEPINGSRECHT

Een consument heeft het recht aan KitchenAid mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.
Ingeval een consument zich op deze mogelijkheid beroept, dient hij de goederen voor eigen risico en kosten op de aangegeven wijze terug te sturen. 

Goederen die specifiek voor een consumentontworpen zijn worden niet teruggenomen en een consument kan zich daarvoor niet beroepen op het herroepingsrecht. Indien een consument voor een andere wijze van levering dan de door KitchenAid aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen, worden de bijkomende kosten die hieruit voortvloeien niet terugbetaald.

Tijdens de bedenktermijn zal een consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. KitchenAid behoudt zich het recht voor om de waardevermindering die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen, niet terug te betalen.

Voor een retour dient u de volgende procedure te volgen:

 • Stap 1: contacteer contact.webshop@kitchenaid.com met een ondubbelzinnige verklaring dat u de overeenkomst wenst te herroepen, binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering en vermeld uw ordernummer. U kan hiervoor indien gewenst gebruikmaken van onderstaand modelformulier. Wij zullen u per e-mail onze retourinstructies toesturen.
 • Stap 2: verpak de goederen voor u ze terugstuurt. De goederen alsmede de accessoires dienen onbeschadigd, in originele staat en in originele verpakking op uw kosten te worden geretourneerd. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.
 • Stap 3: druk het retouretiket af en plak deze op de doos/dozen. Het ontvangen etiket zal alle informatie bevatten om de retour goed te laten verlopen (uw gegevens, ons leveringsadres, de koeriersnaam).
 • Stap 4: mocht u nog vragen hebben na stap 3, aarzel dan niet ons te contacteren. Indien u geen vragen heeft, dient u de goederen binnen 14 dagen na ontvangst van de verklaring tot herroeping terug te sturen naar ons. De verzenddatum is doorslaggevend.
 • Stap 5: als de goederen ons in goede omstandigheden bereiken dan zal u binnen 14 dagen worden terugbetaald. Mochten de goederen onvolledig of beschadigd door ons worden ontvangen, dan zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.

Enkel online gekochte goederen op kitchenaid.nl kunnen worden teruggestuurd. Voor alle andere retours, dient u zich te wenden tot de winkel waar u de goederen heeft aangekocht.

Modelformulier voor retours

Gelieve dit formulier in te vullen en te verzenden naar contact.webshop@kitchenaid.com indien u uw aankoop wenst te retourneren.

• Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):
• Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
• Naam/Namen consument(en)
• Adres consument(en)
• Telefoonnummer
• Ordernummer
• Artikelnaam of nummer van het product dat u wenst terug te zenden
• Reden voor terugzending?
• Aanvullende opmerkingen?

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

Voor zover dwingendrechtelijke bepalingen dit toelaten geldt het volgende:

 • Gebruik van de Site: KitchenAid is niet verantwoordelijk voor een onderbroken beschikbaarheid van of toegang tot de Site, storingen afhankelijk van het computersysteem, virussen of andere ongemakken die zouden kunnen ontstaan door het gebruik van de Site (inclusief maar niet beperkt tot ‘verlies van winst’).
 • Wettelijke garantie: KitchenAid staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en aan de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Gedurende de wettelijke garantieperiode verbindt KichtenAid zich ertoe het defecte artikel (of onderdeel) ervan kosteloos te vervangen of te herstellen. KitchenAid behoudt zich het recht voor om het artikel om te ruilen indien de kosten buiten verhouding zijn, of indien herstelling onmogelijk is. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden vanaf de levering, worden niet geacht aanwezig te zijn op het ogenblik van de levering, behoudens tegenbewijs door de Gebruiker.
 • Extrawettelijke garantie: KitchenAid biedt tevens ook een commerciële garantie aan op bepaalde producten. Voor meer details omtrent deze garantie wendt u tot de garantiebon.
 • Garantieconditie: alvorens de garantie toegepast wordt dient een bewijs van aankoop voorgelegd te worden. De garantie is niet overdraagbaar. Elk defect dient meegedeeld te worden binnen 2 maanden nadat de Gebruiker dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken.
 • Uitsluitingen: de garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verergering van de toestand door nalatigheid, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het toestel, hardhandig gebruik, foutieve montage, slecht onderhoud, abnormaal, commercieel of incorrect gebruik. Gebruik van de goederen: Noch KitchenAid, noch Nayan NV is verantwoordelijk voor het verlies of voor de materiële of andere schade, van welke aard ook, die de gebruiker of een derde zou lijden bij het gebruik van de goederen.
 • Levering en andere uitsluitingen: Noch KitchenAid, noch Nayan NV kan aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade te wijten aan de levering van een gebrekkig dan wel niet-conform bevonden product, noch in het algemeen, en zonder afbreuk te doen aan de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, voor enige andere schade die zij zouden veroorzaken, behalve in geval van opzet of grove schuld. Iedere gevolgschade of om het even welke andere schade die niet kan worden voorzien door één van de partijen op het moment van het sluiten van de koopovereenkomst is uitgesloten van vergoeding.

De volledige aansprakelijkheid van Nayan NV en KitchenAid zal nooit de aankoopprijs van het product in kwestie overschrijden.

VERWIJZING NAAR ANDERE WEBSITES EN GEBRUIK VAN MATERIAAL VAN/VIA DE SITE

De verwijzing naar een andere website via onze Site is louter ter informatie. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. KitchenAid verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.
Enkel en alleen met de expliciete toestemming van Nayan NV en KitchenAid kan informatie op de Site elders worden gebruikt. Het is verboden om de diensten, de pagina’s van de Site, of de informaticacodes die betrekking hebben op de Site te wijzigen, te kopiëren, te reproduceren, te downloaden, te verspreiden, over te dragen of commercieel uit te baten en/of te verdelen. Informatie en suggesties die ons worden meegedeeld via de Site, kunnen vrijblijvend en zonder enige tegemoetkoming door KitchenAid worden aangewend.

INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

Alle rechten en in het bijzonder alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot en in verband met de Site zijn het exclusieve eigendom van KitchenAid.

Alle ontwerpen, handelsmerken, illustraties, afbeeldingen of emblemen die op de Site of op producten, accessoires of verpakkingen verschijnen, zijn en blijven het exclusieve eigendom van KitchenAid. De reproductie ervan, geheel of gedeeltelijk, om welke reden of voor welk doel dan ook, is ten strengste verboden. Ook het gebruik van een combinatie met een ander ontwerp, symbool, embleem of ander logo is verboden.

WETGEVING

Onverminderd nationale dwingendrechtelijke beperkingen geldt het volgende: De geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het contract of van de huidige Algemene Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht en vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Brussel, onverminderd het recht van de consument op grond van nationale bepalingen van dwingend recht en het recht van de consument om een geschil te brengen voor de rechter die bevoegd is op grond van een dwingende wetsbepaling. Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld: e-mail, back-ups, ...).

Indien één van de huidige voorwaarden nietig verklaard mocht worden of niet toepasselijk mocht zijn, blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht en zal deze voorwaarde van toepassing zijn in de mate toegelaten door de wet.
De klant wordt ervan in kennis gesteld dat hij in ieder geval een beroep kan doen op de alternatieve procedure voor onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie. Het platform voor onlinegeschillenbeslechting is een uniek contactpunt voor EU-consumenten voor het beslechten van geschillen met betrekking tot online winkelen in binnen- en buitenland en is beschikbaar op het volgende adres: https://ec.europa.eu/odr

KLACHTENPROCEDURE

Elk klant met een vraag of klacht, vragen we daarom om altijd contact op te nemen met onze medewerkers van de klantendienst. Zij zijn bereikbaar via email  contact.webshop@kitchenaid.com en tel.: 00800 381 04026.

De klant wordt ervan in kennis gesteld dat hij in ieder geval een beroep kan doen op de alternatieve procedure voor onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie. Het platform voor onlinegeschillenbeslechting is een uniek contactpunt voor EU-consumenten voor het beslechten van geschillen met betrekking tot online winkelen in binnen- en buitenland en is beschikbaar op het volgende adres: https://ec.europa.eu/odr

SLOT

Voor alle vragen, opmerkingen of technische problemen met betrekking tot deze Site kan contact worden opgenomen via volgende gegevens: contact.webshop@kitchenaid.com , tel.: 00800 381 04026.

Deze Algemene Voorwaarden werden voor het laatst bijgewerkt op 2 juni 2020.

top
Selecteer een ander product

Vergelijken

Producten vergelijken

U kunt niet meer dan 3 producten kopen. Verwijder een product voordat u een ander product toevoegt.